Over 't Veldteke

‘t Veldteke, opgericht in 1983, is een club dat probeert mensen bij elkaar te brengen, die zich bezig houden met het verzamelen van Bergs vastenavendmateriaal. Voorop staat het compleet maken van de verzamelingen. We willen ook meer te weten komen over de Bergse vastenavend en de geschiedenis daarvan. We hebben ongeveer 50 leden en dat worden er ieder jaar steeds meer. 
De doelstellingen die de oprichters in 1983 voor ogen hadden gelden nog steeds:

1. Het bevorderen van ‘t verzamelen van spullen van de Berregse Vastenavend.
2. Het bevorderen van de kennis over de Berregse Vastenavend.

We organiseren met de leden bijeenkomsten waar we met elkaar over het verzamelen praten. 

Tevens organiseren we ook jaarlijks de Vastenavendbeurs.